Reflexe 55

Articles

Aristotle on the Nature and Motion of the Celestial Sphere I. The Heavens as Corporeal Substance
Karel Thein

The Hypothetical Demonstration in the Meno
Samuel Zajíček

The Form of the Sentence and the Unity of the Concept. On the Systematic Context of the Theory of Predication and the Speculative Sentence in the Preface to the Phenomenology of Spirit
Jindřich Karásek

Between Goodman’s Theory of Representation and Phenomenology
Ivan Blecha

Texts

Preface to the Treatise on Vacuum
Blaise Pascal

Pascal’s Preface to the Treatise on Vacuum
Jan Makovský

Interview

Phenomenology in Dialogue with Analytic Philosophy
Petr Prášek – Claude Romano

Discussion

Phaedrus, the First of Plato’s Dialogues
Jakub Jinek

The Semantics of Lichtung in Heidegger
Martin Pokorný

Czechoslovakia and its Disintegration from the Viewpoint of Philosophical Theories of Nationalism
Matej Cíbik

Book Reviews

T. Matějčková, Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes?
Martin Vrabec

K. Thein, Aristotelés o lidské přirozenosti. Od myšlení k anatomii
David Peroutka

V. Kolman, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám života
Petr Přikryl

J. Fulka, Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení
Jiří Pechar

J. Michálek, Být místem bytí. Tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera
Aleš Novák

J. Trnka, Kant a Husserl o zkušenosti
Ondřej Bis

News

Zpráva o filosofických událostech pořádaných Společností pro filosofickou antropologii
Aleš Novák