Reflexe 38

Articles

Thomas Aquinas's Negative Theology (p. 3‒18)
David Peroutka

The Reincarnating Soul between the Presocratics and Plato (p. 19‒34)
Vojtěch Hladký

The Story of Matter. The Receptivity of Perception from Empirism to Phenomenology (p. 35‒61)
Jakub Čapek

Texts

Living Wisely in the Darkness: Aquinas and Reid (p. 63‒74)
Nicholas Wolterstorff

An Abstract of a Book lately Published: Entitled A Treatise of Human Nature etc. (p. 75‒89)
David Hume

Treatise in Hume's Reflection (p. 91‒97)
Hynek Janoušek

Discussion

Odcizené nitro. Polemická reakce na článek Jana Puce (p. 99‒107)
Martin Ritter

Book Reviews

Petr Rezek, Husserlova věcnost (p. 109‒113)
Hynek Janoušek

Jan Kuneš - Martin Vrabec (vyd.), Člověk a jeho svět (p. 114‒121)
Tomáš Koblížek

Erazim Kohák, Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení (p. 122‒124)
Jakub Trnka

Claus Zittel, Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft (p. 125‒127)
Aleš Novák

John Rawls, Právo národů (p. 128‒130)
Martin Šimsa

Joseph Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie (p. 131‒136)
Efrem Jindráček

Michael Fishbane, Sacred Attunement. A Jewish Theology (p. 137‒141)
Pavel Sládek

Kurt Rudolph, Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky (p. 142‒145)
Petr Pokorný

Jaromír Vochala, Konfucius v zrcadle sebraných výroků (p. 146‒156)
David Machek

Info

Zpráva z kolokvia "Spravedlivá a nespravedlivá válka" (p. 157‒158)
Jakub Čapek

Profesor Pavel Floss sedmdesátiletý (p. 159‒160)
Ivan Blecha