Reflexe 40

Articles

The Boundaries of Presence (p. 3‒20)
Pavel Kouba

A Unity of Two Natures: Hegel and the "Symbolum Chalcedonense" (p. 21‒50)
Ivan Landa

Jan Patočka on Myth in the Wartime Manuscripts (p. 51‒71)
Jindřich Veselý

Texts

A Preface to Jan Patočka's Inquiry into the Concept of the World (p. 73‒74)
Jan Frei

An Inquiry into the Concept of the World (selections) (p. 75‒97)
Jan Patočka

Discussion

Nitro a jeho základ. Pokus o shrnutí diskuse k Patočkovým válečným rukopisům (p. 99‒104)
Martin Ritter

Book Reviews

Radek Chlup, Proklos (p. 105‒113)
Filip Horáček

Tomáš Machula, Causa efficiens (p. 114‒119)
Efrem Jindráček

Petr Glombíček - James Hill (vyd.), Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy (p. 120‒122)
Marek Tomeček

Jan Kuneš - Martin Vrabec (vyd.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení (p. 123‒130)
Tereza Matějčková

Theodor W. Adorno, Minima moralia (p. 131‒134)
Jan Tříska

Karel Novotný (vyd.), Co je fenomén? (p. 135‒141)
Tomáš Koblížek

Tomáš Marvan, Otázka významu (p. 142‒147)
Eva Šťastná

Vojtěch Kolman, Filosofie čísla (p. 148‒157)
Štěpán Holub