About us

Reflexe, časopis pro filosofii a theologii, vychází dvakrát ročně

Publishers

OIKOYMENH, Hennerova 223, 150 00 Praha 5
a
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta
Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Editors

Martin Cajthaml
martin.cajthaml [at] upol.cz

Jakub Jinek (výkonný redaktor)
reflexe [at] oikoymenh.cz

Tomáš Koblížek (redaktor recenzní rubriky)
koblizek [at] flu.cas.cz

Tereza Matějčková
TerezaMatejckova [at] seznam.cz

Václav Němec (šéfredaktor)
vaclavnemecfil [at] gmail.com

Advisory board

Milan Balabán
balaban [at] etf.cuni.cz

Jakub Čapek
jakub.capek [at] ff.cuni.cz

Josef Fulka
josef.fulka [at] gmail.com

(†) Aleš Havlíček (předseda)

Ladislav Hejdánek
lvh [at] volny.cz

Filip Karfík
filip.karfik [at] ff.cuni.cz

Lenka Karfíková
karfikl [at] volny.cz

Pavel Kouba
koubap [at] cts.cuni.cz

Jan Kuneš
jankuješ [at] yahoo.com

Milan Lyčka
mlycka [at] quick.cz

Josep Monserrat Molas
jmonserrat [at] iscreb.org

Karel Novotný
novotnykcz [at] yahoo.de

Volker Rühle
vruehle [at] telefonica.net

Miroslav Šedina
sedina [at] post.cz

Štěpán Špinka
stepan.spinka [at] ff.cuni.cz

Jakub S. Trojan
trojan [at] etf.cuni.cz

Copy editor

Vladimír Nedvídek
redakce [at] oikoymenh.cz

Webmaster

Šimon Formánek
mail@simonformanek.cz

Copyright © OIKOYMENH, Praha
ISSN 0862-6901