Reflexe 39

Articles

Intentionality, the Future and What-Is-Not (p. 3‒17)
Václav Němec

Love as "Value Response". The Philosophy of Love in Dietrich von Hildebrand (p. 19‒33)
Martin Cajthaml

Knowledge and Number in Early Pythagoreans (p. 35‒50)
Antonín Šíma

The Analogy of the Good in Plato and Aristotle (p. 51‒75)
Jakub Jinek

Texts

On the Origin of the Pseudo-Aristotelian Doctrine of the Analogy of Being (p. 77‒89)
Pierre Aubenque

Interview

It Is Not Fit to Talk Directly about Certain Things (p. 91‒103)
Hans-Georg Gadamer - Jakub Čapek

Discussion

Odcizené nitro, nebo zúžené vědomí? K reakci M. Rittera na článek J. Puce (p. 105‒114)
Jan Frei

Book Reviews

Hans-Georg Gadamer, Pravda a metoda (p. 115‒121)
Jakub Čapek

Pierre Hadot, Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody (p. 122‒134)
Eliška Luhanová

Jakub Jinek, Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz (p. 135‒143)
Ota Gál

Maimonides, Výběr z korespondence (p. 144‒147)
Pavel Sládek

Hannah Arendtová, Jewish Writings (p. 148‒154)
Jakub Novák

Info

Platón v Tokiu (p. 155‒157)
Jakub Jinek

Zpráva z konference "Zotročení svobodou" (p. 158‒161)
Josef Trnka

Za Milanem Mrázem (p. 162‒163)
Aleš Havlíček