Authors

Ladislav Hejdánek
Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Černá 9, 115 55 Praha 1

Aleš Havlíček
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13, 400 01 Ústí nad Labem

Zdeněk Neubauer
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Albertov 2038/6, 128 00 Praha - Nové Město

Lenka Karfíková
Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Černá 9. 115 55 Praha 1

Miroslav Šedina
Cyrilometodějské teologicka fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22, 779 00 Olomouc

Milan Lyčka
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha - Staré Město

Martin Pokorný
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha - Staré Město

Jan Kuneš
Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
Jilská 352/1, 110 00 Staré Město - PrahaFilip Karfík
Faculté des lettres et des sciences humaines, Université de Fribourg
Av. d'Europe 20 CH-1700 Fribourg, Switzerland

Václav Němec
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha - Staré Město

Zdeněk Kratochvíl
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Albertov 2038/6, 128 00 Praha - Nové Město

Daniel Kroupa
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13, 400 01 Ústí nad Labem

Stanislav Sousedík
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Studentská 84, 530 09 Pardubice