Jan Assmann, Panství a spása. Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě

Milan Hanyš