Čtvrtý obraz. Karel Thein, Vynález věcí. O Platónově hypotéze idejí

Jakub Jirsa