Hranice svobody a predestinační dary milosti. L. Karfíková, Milost a vůle podle Augustina

Marek Otisk